EU-val 2004-06-13 i Östansjö.I Sverige var valdeltagandet 37,2 % och i Östansjö 35,4 % fördelat på.
Socialdemokrater 121, junilista 51, Kristdemokrater 39, Moderater 31, Centern 30,
Vänster 25, Miljöpartiet 19, Sverigedemokrater 14, Folkpartiet 6 och Blanka 6