Valet i Östansjö 2002-09-15.

Torbjörn, Inga-Maj, Siv och Crina beredda att ta emot röster och en ung väljare på gång.


Nya röster på väg och tid att lägga ner poströsterna efter kl 20.00.


Valarbetarna Torbjörn Eriksson, Birgitta Jansson, Carina Kungsberger, Inga-Maj Luthman och Siv Palmgren.