Östansjö i snö 2003-02-09.

Samhällsvyer.


Östansjö från väster.