Skönnarboleden april 2003

Klicka på bilderna så blir de större!

För att komma till startpunkten. Åk till Skyllberg tag av till Mariedamm.
Söder om Mariedamm tar man av österut 18 km mot Kristinefors.
Kristinefors ligger efter vägen mellan Pålsboda och Borensberg.
Drygt 1 mil söder om Hjortkvarn. Starten av leden är 200 m in från den
vägen. Bra skyltat. Information om leden fanns vid starten.
Skylt. Masugnen. Rester av masugnen.
Tjällmo bergslag fick sina bergsbruksprivilegier 1377.
Glansperioden var på 1700-talet. Fram till 1879 var det stordrift på
platsen. Ett sågverk drevs till 1930-talet och en kvarn till 1950-talet.
Vandringsleden är väl skyltat och man kan välja på leder från 3,5 km.
upp till 10,5 km. På mittenbilden ses den sista masugnen och till höger.
är det resterna av denna.
Stångjärnsfallen. Kvarnfallet. Vattenränna.
Fallen där stångjärnshammarna låg. Restaurerat vattenhjul vid kvarnen.
Vattenrännan till vattenhjulet vid kvarnen. Bredvid låg Skönnarbo herrgård.

Kolarkoja. Badplats. Grillplats.

Kolarkoja på den norra delen. En av tre badplatser vid Skönnarbosjön.
En av de två grillplatserna efter leden.

Kanal. Kanal. Tubrester.

Den kanal som gav vatten till den sista masugnen och rester av den 75 cm grova trätuben.
.

Tyleklint. Utsikt. Utsikt.
På väg upp på Tyleklint och utsikten därifrån.

Tybbleskola. Vasaekar. Vasaekar.
Den fint sparade Tybbleskolan och de 500-åriga Vsaekarna.