Utflyktsmålet Skåle klint vid Tisaren.

Till Skåle klint åker man från Norr via Skogaholm eller Hallsberg
och Tisarbaden avtag mot Sandviksbaden. Från söder från Lerbäck
norr om Askersund mot Skogaholm. Hela vandringsleden ca 4 km.
Man kan gå en södra eller Norra halva eller upp till klinten.

Skåle Skåle
Karta och skogsvy på södra slingan.
Skåle Skåle
Skåle äng och klint.
Skåle Skåle
Vy över Tisaren.
Skåle Skåle
Skåle gård och gruva.
Skåle Skåle
Gruva och varphögar.
Skåle Skåle
Långviken i Tisaren, kolarkoja och kolbotten.
Skåle Skåle
Yoldiahavet för 10000 år sedan och klapperstensvall från den tiden.
Då låg Östersjöns havsnivå här 40 m över nuvarande Tisaren.
Skåle Skåle
Skåle idag och Åfjärden i östra Tisaren.
Skåle Skåle
Sandviksbaden och rastplats på mitten.