Midsommar vid Viby Hembygdsgård 2002-06-21.

Midsommar Midsommar
Midsommar Midsommar
Viby folkdanslag förbereder stångresningen.

Midsommar Midsommar
Majstången skall upp på plats.

Midsommar Midsommar
Speleman Birger Pettersson och Viby folkdanslag.

Midsommar Midsommar
Dans i regnväder.