Östansjö i Maj månad 2002!

Klicka på bilderna så blir de större!

Aspgatan. Konvaljegatan. Park vid lekparken. Lekparken.
Aspgatan. __________Konvaljegatan. ______Park vid lekparken. ________Lekparken.

Återvinning. Fotboll på ny plan. X200. Centrum.
Återvinning vid affären. _Fotboll på nya planen. ____X200 susar förbi. _____Centrum.

Ravin. Skidstuga. Äng. Sydost.

Ravinen vid skolan. ______Skidstugan. ____Ängen sydöst om skolan._Västerut i samhället.

Väg mot Berga. Berga. Bergaskola. Forum vid Aggershus.

Bergavägen. ___________Berga. _________Berga skola._Forumgrupp besöker Aggershus.