Vandring i naturreservatet Mårsätter.


Naturreservatet ligger 3 km SV Zinkgruvan Ta av från R50 mot
Zinkgruvan vid Harge söder om Hammar Kör ca 3 km. Tag av mot
Nedre Knalla. Reservatets parkering finns ca 500 m in på den vägen.

Reservatet är till för att bevara ett vilt och bergigt taiganaturskogs-
område med rik biologisk mångfald.
Terrängen är mycket kuperad och bitvis är vandringen på 4
eller 7 km mycket krävande. Ett tips är att gå 4 km slingan och ett
par hundra meter på den östra delen av 7 km slingan så har ni sett
de vackraste delarna.

Info Vägvisning
Information och vägvisning för vandringsslingor på 4 och 7 km.
Mårsätter Mårsätter
Vy över Mårsätter.
Vy mot Askersund Brant
Vy mot Askersund och naturen är brant.
Klippnatur Klippnatur
Det är gott om klippblock sedan inlandsisen.
Mot Askersund Lös sten
Nordligare vy mot Askersund och en sten som man tror skall ramla ner.
Tosjö klint Tosjö klintn
Tosjö klint med informationsskylt.
Tosjö klint Återväg
Tosjön långt ner. Vättern i bakgrunden och spång på återvägen.