Naturreservatet Harge uddar Augusti 2003.För att komma till Harge uddar åk till Hargebaden
alldeles söder om Hammar vid Norra änden av Vättern.
Ta där av mot Bastedalen. Framme där två vägar vänster sedan
rakt söderut i ca 300 meter till parkeringsplatsen.
Sedan en fin runtur på några kilometer.