Östansjö gymnastikförenings avslutningsutflykt till Lerbäck 2008-04-19.

Lerbäck Lerbäck
Avtackning av ledaren.

Lerbäck Lerbäck
Visning av Lerbäck hembygdsgård.

Lerbäck Lerbäck
Visning av Lerbäck hembygdsgård
och vandring till Spånbrokällan.

Spånbrokällan Vibygubben
Fika vid Spånbrokällan och Viby-gubben drar historer.