Naturreservatet Dovra sjöar.

Fornborgen norr om nordligaste sjön och på väg ner till Dovra kyrka.


Dovra kyrka och vy över norra sjön.


Vyer i reservatet. För att komma hit åker du mot Tystinge i södra ändan av
Östansjö Efter 3 km en parkeringsplats. Sedan är det bara att prommenera. Väl skyltat.