Barnteater för de minsta.
2007-02-15 var det 20 minuter barnteater för de som var mellan
9 månader och 3 år i Folkets Hus.
Barnteater.
.