Första maj i Östansjö 2003.

Skyllbergs musikkårs spikbleck. Skyllbergs musikkårs sextett..
Skyllbergs musikkårs spikbleck.

Siv Palmgren. Demonstrationsvagnen.
Siv Palmgren talar och en demonstrationsvagn.

Kristina Svahlstedt kommunal. Demonstrationsvagnen.
Kristina Svahlstedt kommunal talar och demonstrationsvagnen.