Följ med och upptäck Östansjös omgivning!

Måndagen den 27:e Maj kl 19.00 samlas alla intresserade vid Östansjö Skolas gymnastiksal.
Gammal som ung gör vi en gemensam upptäcksfärd en bit mot Dovra

Tag med matsäck.

Hoppas vi ses.

Ravinen.