Östansjö och Vretstorps gårdsråd.


Rådet.
Östansjö och Vretstorps Gårdsråd samanträder och diskuterar äldreomsorg och andra
frågor som berör de äldre i våra två samhällen. .