ÖSTANSJÖ SÅNGEN
Text: Britta Karlsson
Mel.: Elektricitetsvisan
Skriven till invigningen av viadukten 22 augusti 1988

Östansjö är en pärla

Nu ska vi sjunga en liten sång och tala om vad vi känner
när vi får träffas ännu en gång och glädjas ibland våra vänner.
I Östansjö trivs vi väldigt bra bland alla blommor och blader.
Det är så att man i hand vill ta varandra när en´ är så glader.

Refräng:
Sjunger dä´ gör man när man ä´ gla´. Sjunger vi gör varendaste da.
Livet är skönt när allt lyser grönt, Östansjö är en pärla!

Naturen prunkar i all sin glans och lilla Bäcksjön oss bjuder
att ta´ ett dopp i en vik nånstans allt medan tågsignalen ljuder.
Så har vi Lindhult och Tripphultsjön med alla vägar och leder.
I väster ligger så Vibysjön och stora slätter sig utbreder.

Refräng:
Massor av fåglar samlas i skyn. Gäddorna leker nere i dyn.
Livet är skönt när allt lyser grönt, Östansjö är en pärla!

Att man i Laggartorp pliggat skor det har vi hört uti sägner
och gick till tåget som ofta for, nu är stationen sorgligt stängder.
Vi tycker nog att det ändå är den bästa plats här på jorden
och alla sjunger vi sången kär - vi leva vill och dö i Norden.

Refräng:
Östansjö är det bästa som finns, det tycker både manfolk och kvinns.
Livet är skönt när allt lyser grönt, Östansjö är en pärla!

Nu är det vinter i Östansjö och kylan biter i skinnet.
Då händer sorgliga saker här, som gör oss ängsliga i sinnet.
Men vi som älskar vår lilla ort vill inte alls acceptera
att affären försvinner bort, tillsammans måste vi agera.

Refräng:
Massor av männskor finns här i byn, som med förtröstan blickar mot skyn
Livet ger hopp om ingen ger opp, Östansjö är vår pärla!